Temadag: Nature Based Solutions – en grøn vækstmulighed

Temadag: Nature Based Solutions - en grøn vækstmulighed

Se livestreaming her

Nature Based Solutions (NBS) er en fællesbetegnelse for løsninger, der trækker på egenskaber, som allerede eksisterer i naturen, og som kan afhjælpe en række problemstillinger i det moderne samfund eks. klimaforandringer, forurening, oversvømmelser etc. Understøttet af digitale teknologier og datakilder udgør NBS et vigtigt vækstområde både i Danmark, EU og verden.

Vær med på temadagen og hør mere om markedsmulighederne og mød dine fremtidige NBS-samarbejdspartnere.

Dét får du ud af temadagen
• Den nyeste viden om Nature Based Solutions (NBS) indenfor forskning og anvendelse
• Kontakt til nye samarbejdspartnere og mulige kunder fra forskellige sektorer og organisationer
• Viden om mulighederne i de nye EU-programmer

Temaer
Temadagen fokuserer på tre områder, der tager udgangspunkt i håndtering af vand, og hvor NBS både spås en central rolle i fremtiden, og allerede er i brug:
• Regulering af vand i byerne
• Naturgenopretning i landdistrikter
• Udbedring af iltfattige lavvandsområder langs kysterne

Digitalisering og IoT
Digitalisering og sensorer (IoT) skal understøtte brugen og udbredelsen af NBS. Derfor lægges der også vægt på at mulige anvendelsesområder og allerede implementerede løsninger bliver præsenteret på temadagen. Specielt med fokus på hvordan IoT kan måle på resultaterne af NBS.

Tid og sted
D. 7. oktober, 12.00-16.30 i BLOXhub (Bryghuspladsen, 1473 København).

Eventen bliver livestreamet, så har du ikke mulighed for at deltage fysisk, kan du tilmelde dig og modtage link til livestream senest 2 dage før temadagen. 

Program

12.00 Meet & eat – Netværksfrokost
12.30 Velkomst, Pernille Berg fra BLOXHub, Lise Fuhr fra ATV/ETNO, Trine Jensen fra CLEAN
12.40 Håndtering af vand i byerne, v. Karsten Arnbjerg-Nielsen, professor, DTU
13.00 Øget kvalitet af vand og natur i det åbne land med NBS, v. Simon Stisen, professor, hydrologi, GEUS
13.15 Helhedsbetragtninger for NBS i fjord og opland, v. Flemming Gertz, chefkonsulent, SEGES
13.30 NBS i det nye Horizon Europe og mulighederne for danske SMVer, v.Stefanie Jørgensen, EU-kontoret, UFM
13.45 Q&A
14.00 Pause
14.15 De innovative løsninger. Korte præsentationer af:
• Peter Rasch, DRYP [tema: wireless sensors, vand, data]
• Line Grubb, Tid&Sted [tema: NBS-kvantificering, modellering]
• Jacob Birk Jensen, WatsonC [tema: dataplatforme]
• Vibe Gro, Pilebyg [tema: kystsikring, støjværn]
• Kristine Kjørup Rasmussen, SLA [tema: design og monitorering af biodiversitet]
• Rasmus Eskerod Borgstrøm, DHI Gras [tema: satellitdata, internationalisering]
15.00 De innovative løsninger – paneldiskussion
• Hvem er kunderne til de nye NBS?
• Hvordan dokumenterer vi bedst NBSs værdi?
• Hvordan får vi dækket eventuelle meromkostninger ved NBS?
• Hvilke partnerskaber kan styrke NBS udbredelse, og er det de samme
partnerskaber, der sikrer succes i Horizon Europe?
• Hvordan er danske NBS rustet til international konkurrence?
16.00 Afrunding v. Pernille Berg fra BLOXHub, Lise Fuhr fra ATV/ETNO, Trine Jensen fra CLEAN
16.15 BLOXHub torsdagsbar

“Solutions that are inspired and supported by nature, which are cost-effective, simultaneously provide environmental, social and economic benefits and help build resilience. Such solutions bring more, and more diverse, nature and natural features and processes into cities, landscapes and seascapes, through locally adapted, resourceefficient and systemic interventions.” – EU kommissionen

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Information

Dato:
7. oktober kl. 12:00 - 16:30
Lokation:
BLOXHUB, Bryghuspladsen, 1473 København

Kontakt

Trine S. Jensen
Senior Projektleder
+45 3148 3418 TSJ@cleancluster.dk