Temadag: Problematiske stoffer i grundvandet

Temadag: Problematiske stoffer i grundvandet

Miljøfremmede stoffer såsom pesticidrester og PFAS findes i flere og flere vandboringer til stor gene for vandværker og borger.

Rensning af drikkevandet for de problematiske stoffer giver udfordringer for mange vandselskaber. På denne temadag giver vi dig overblikket over omfanget af forureninger generelt samt hvad myndighederne har fokus på lige nu.

Derudover vil vi have fokus på de tekniske løsninger, der findes på markedet lige nu, og som er i gang med at blive udviklet. 

Deltag i en temadag, hvor vi sætter fokus på det, der forurener grundvandet – og vigtigst af alt, hvordan vi kan fjerne det.

Program:

kl. 10.00 – Velkomst v. CLEAN

kl. 10.15 – Udbredelse af pesticider i grundvandet v. Anders Johnsen (GEUS)

kl. 10.45 – Myndighedernes fokus på pesticider v. Miljøministeriet

kl. 11.10  – Afstemning og faciliteret diskussion (Hvor står vi, kan vi håndtere problemet indenfor eksisterende regler, spørgsmål til at sætte pejlemærker til en ny og bedre retning)

kl. 11.30 – Frokost

kl. 12.00 – Regionernes nuværende projekter samt fokus

kl. 12.15 – Decentral rensning af pesticider med fokus på 3 casestudier v. Finn Mollerup (Vandcenter Syd), Charlotte Schmidt Vesterlund (Trefor), Lone Tang (VIA)

kl. 12.45 – fællessession: pejlemærker og principper – hvad er succeskriterierne

kl. 13.00 – Udbredelse af PFAS i grundvand samt rensemetoder v. Lisa Vogel (Teknologisk Institut)

kl. 13.20 – Pesticid- og PFAS-fjernelse v. Tore Svendsen (Vandrensning.com)

kl. 13.40 – Kaffepause

kl. 14.00 – Sikring af rent drikkevand i din bolig v. Genvand,

kl. 14.25 –  Gruppediskussioner om fremtidsløsninger

kl. 15.00 – Tak for i dag! 

Arrangementet er i samarbejde med Teknologisk Institut, VIA University College og FORS

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Information

Dato:
30. november kl. 10:00 - 15:00
Lokation:
RUC, lokale 03.1 – s03, Roskilde Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Kontakt

Sean Coogan
Junior projektleder
+45 2391 7672 SEC@cleancluster.dk