Temamøde: Emissioner af metan og lattergas: Fremtidens vigtigste klimagasser?

Temamøde: Emissioner af metan og lattergas: Fremtidens vigtigste klimagasser?

Med klimaloven er Danmark forpligtet til at have reduceret sine udledninger af drivhusgasser med 70% i 2030 (i fht. 1990) og være CO2 neutral i 2050. Omstillingen er allerede godt i gang med stigende andel vedvarende energi, som erstatter de mest direkte CO2-udledninger fra kul, olie og gas. Der er derfor en stigende opmærksomhed på andre klimagasser end CO2: Metan, lattergas, CFC’er osv. Vi har inviteret en række foredragsholdere og forskere til at fortælle om den nyeste viden om problemstillingen, og til at vurdere mulighederne for at nå en tilstrækkelig reduktion i forhold til de nationale danske mål, også inden for udvalgte sektorer hvor der forventes en særlig indsats.

Program:

kl. 13.00 – Velkomst og introduktion. v. Jakob Klenø Nøjgaard, IGAS

kl. 13.15 – Hovedkonklusioner vedr. klimagasser i IPCC’s 6. statusrapport, v. Jens Christensen, Niels Bohr Instituttet, KU

kl. 13.35 – Gemte eller glemte klimagasser? v. Mads Peter Andersen, CSUN/KU

kl. 14.05 – Tales of old air in polar ice, v. Michael Dyonisius, Niels Bohr Instituttet, KU 

kl. 14.25 – Emissioner af metan fra danske lossepladser og biogasanlæg, v. Jacob Mønster, FORCE Technology

kl. 14.45 – Kaffe & kage

kl. 15.15 – Er koen klimasynder eller…? v. Mette Olaf Nielsen , AU

kl. 15.45 – Målinger af metan og lattergasemissioner ved brug af droner v. Betinna Knudsen, Explicit ApS

kl. 16.05 – Diskussion

kl. 16.30 – Tak for i dag! 

Hent programmet her 


Tilmelding senest d. 10. juni 2022 til Karsten Fuglsang, FORCE på: kfu@force.dk

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Information

Dato:
29. juni kl. 13:00 - 16:30
Lokation:
Auditoriet, NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), Lersø Parkallé 105, DK-2100 København Ø

Kontakt