IPCC-rapporten og potentialet for innovativ klimatilpasning

IPCC-rapporten og potentialet for innovativ klimatilpasning

Kom med os til Sønderborg, Danmark, den 30. september, når vi dykker ned i innovation inden for klimatilpasning i Danmark og Tyskland.

Vi vil diskutere potentialet for innovation af nye grønne vandløsninger og nødvendige Offentlig- private samarbejder i lyset af den nye IPCC-rapport om klimaforandringer. (Der er her tale om den seneste rapport fra the Intergovernmental Panel on Climate Change)

Vi vil også undersøge forskellene mellem Danmark og Tyskland, når det kommer til digitalisering og modellering af virkningerne af skybrud og oversvømmelser og også markedspotentialet for eksportløsninger.

Målgruppen for konferencen er private vandvirksomheder, vandselskaber- og forsyninger, vidensinstitutioner, kommuner og regioner på tværs af den dansk-tyske grænse.

 

Konferencen vil blive afholdt med præsentationer på dansk og tysk med simultantolkning.

Registrer venligst her inden den 22. sep. for deltagelse i fysisk møde.

Har du ikke mulighed for at deltage fysisk, kan du registrere dig til vores livestreaming her. 

Program for den 30. sep. 2021 i Sønderborg

09.30 – 10.00: Ankomst og registrering

10.00 – 10.15: Velkomst og introduktion til NEPTUN -projektet ved Projektchef Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

10.15 – 10.45: IPCC klimarapport i forhold til fælles udfordringer og behov for udvikling af klimatilpasningsløsninger i Tyskland og Danmark, Gary Banta, Institutleder, Biologisk institut, SDU

10.45-11.20: Diskussion: Mulige offentlig-private innovationssamarbejder inspireret af IPPC-rapporten og behovet for handling på klimaforandringer, Moderator: Jacob Pedersen, Region Syddanmark og 3 paneldeltagere

11.20 – 11.30: Kort pause og netværk

11.30 – 12.15: Digitalisering og brug af geo- og vanddata som et værktøj til varsel og overvågning af oversvømmelser, Eva Bøgh, SDFE Digitaliseringstyrelsen og Thomas Einfalt, Hydrometeo

12.15 – 13.00: Modellering og forståelse for at høj og lav grundvandsstand som følge af klimaforandringer, Agnes Sashe, Christian Albrects Universitet, Kiel og Troels Norvin Vilhelmsen, NIRAS

13.00 – 13.10: Kort opsummering

13.10 – 14.00: Frokost og netværk

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet samt midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

 

// Deutsch

Seien Sie am 30. September in Sønderborg, Dänemark, dabei, wenn wir in die Innovationsmöglichkeiten zur Klimaanpassung in Dänemark und Deutschland eintauchen.

Wir werden das Innovationspotenzial für neue grüne Wasserlösungen und notwendige PPI-Kooperationen diskutieren – alles im Licht des neuen IPCC-Berichts. (Das ist das Neueste Bericht von the Intergovernmental Panel on Climate Change)

Darüber hinaus werden wir die Unterschiede zwischen Dänemark und Deutschland bei der Digitalisierung untersuchen und die Auswirkungen von Starkregen und Überschwemmungen sowie das Marktpotenzial für den Export von Lösungen modellieren.

Die Zielgruppe der Konferenz sind Wasserunternehmen, Wasserversorgungsunternehmen, Wissensinstitute, Wasserverbände und Wasserbehörden jenseits der dänisch-deutschen Grenze.

Die Konferenz und die Präsentationen finden in Dänisch oder Deutsch mit jeweiliger Simultanübersetzung statt.

Bitte registrieren Sie sich hier bis zum 22.09. wenn sie an der Konferenz vor Ort teilnehmen wollen.

Programm 30.9. 2021 in Sønderborg

09.30 – 10.00: Ankunft und Check-In

10.00 – 10.15: Begrüßung und Vorstellung des NEPTUN-Projekts

10.15 – 10.45: IPCC-Klimabericht in Bezug auf Klimaanpassung und Wasserchancen und -herausforderungen in Deutschland und Dänemark, Gary Banta, Institutleder, Biologisk institut, SDU

10.45 – 11.20 Diskussion: Mögliche ÖPI- und Innovationskooperationen inspiriert vom IPCC-Bericht, Moderator: Jacob Pedersen, Region Syddanmark und 3 Diskussionsteilnehmer

11.20 – 11.30: Pause zum Austausch und Netzwerken

11.30 – 12.15: Digitalisierung und Nutzung geologischer und hydrologischer Daten in Überwachungs- und Frühwarnsystemen, Eva Bøgh, SDFE, Digitaliseringstyrelsen undThomas Einfalt, Hydrometeo

12.15 – 13.00: Modellierung und Verständnis von steigendem und sinkendem Grundwasserspiegel,  Agnes Sashe, Christian Albrects Universitet, Kiel og Troels Norvin Vilhelmsen, NIRAS

13.00 – 13.10: Zusammenfassung

13.10 – 14.00: Mittagessen und Netzwerk

Dieses event wird kofinanziert von Ministerium für Bildung und Forschung sowie Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Information

Dato:
30. september kl. 09:30 - 13:30
Lokation:
Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, 6400 Sønderborg, Denmark

Kontakt

Lotte Lindgaard Andersen
Projektchef
+45 2422 9228 LLA@cleancluster.dk