Videnbroprojekt

Videnbroprojekt

Ansøg om videnbroprojekt, hvor videninstitutioner arbejder sammen med virksomheder om at løfte innovations- og teknologiudviklingen. 

Hvad er et videnbroprojekt?
Et videnbroprojekt bygger bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Her omsættes specialiseret viden til nye ideer og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem et samspil mellem videninstitutioner og virksomheder.

Videnbroprojekter kan f.eks. være: 

  • Teknologiudvikling
  • Forprojekter
  • Feasibility studies
  • Analyser

Videninstitutioner, som GTS-institutter og universiteter, modtager i videnbroprojekter midler til at yde teknologisk bistand til danske miljøteknologivirksomheder, som hjælpes videre med deres innovationsideer.

Videnbroprojekter er altså samarbejde om innovation, som gavner både forskningsmiljøerne og erhvervslivet – og tager altid udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Hvem kan søge?
Et videnbroprojekt består af min. 1 videninstitution og min. 2 SMV’er.

Virksomheder i kategorien SMV må maks. have 250 ansatte og ikke overstige en omsætning på maks. 50 mio. euro eller en årlig samlet balance på maks. 43 mio. euro. 

Danske videninstitutioner der har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed kan ansøge i partnerskab med mindst to af hinanden uafhængige private SMV’er.

Derudover må der gerne være flere virksomheder (små og store) og flere videninstitutioner med i projektet.

Hvad kan man søge støtte til?
Videnbroprojekter i Danmarks miljøklynge skal være inden for CLEANs 5 fokusområder og skal som udgangspunkt passe til vores innovationsprioriteter.

 

Et videnbroprojekt har typisk fokus på tidlig teknologiudvikling, som skal accelereres, og vil oftest løfte forskning/teknologiudvikling fra TRL 2-3 til TRL 4-6.

Hvor meget kan man søge?
Der kan søges mellem 150.000-500.000 kr.

Projektperioden er maks. 1 år og bevillingen tilfalder projektets videninstitution(er).
Virksomhederne i partnerskabet afgiver deres medfinansiering i medgåede timer.

CLEAN uddeler i tredje ansøgningsrunde min. 2 mio kr. til videnbroprojekter. Midlerne er udmøntet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hvordan søger man?
Udfyld ansøgningsskemaet og send ansøgning inden d. 17. november 2022, kl. 12:00.

Din ansøgning vurderes ud fra følgende kriterier:

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Michael Sørensen på mts@cleancluster.dk eller tlf. 6160 2400

 

Arrangementet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Information

Ansøgningsfrist:
17. november 2022 kl. 12:00

Kontakt

Michael Sørensen
Projektchef
+45 6160 2400 MTS@cleancluster.dk