VAND I TEKNOSFÆREN

Vand i teknosfæren forstås som teknologi og løsninger i relation til ”vand i rør” det vil sige vandforsyning, spildevandsbehandling og vand/kloaksystemer. 

Med 350 vandvirksomheder der tilsammen beskæftiger 14.400 personer (2016), en årlig omsætning på 48 mia. DKK (2014) og anslået værditilvækst på 13,57 mia. DKK svarende til 0,8% af samlet dansk BNP (2016) er vandbranchen i Danmark en markant branche. 

Danmark ligger i top-3 blandt EU-15 landene målt på eksport af vandteknologi, som i 2018 var på 20,6 mia. DKK. Danske virksomheder har desuden flere vandrelaterede patenter pr. indbygger end noget andet land.

I Danmarks miljøklynge samler vi økosystemet inden for vand i teknosfæren for at gøre danske virksomheder verdensførende netop inden for dette område.

Miljøklyngens innovationsprioriteter inden for Vand i teknosfæren er: