Vand

Et område under Miljøteknologi

Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Næsten alle steder i Danmark indvinder man grundvand til fremstilling af drikkevand.

De store krav til vandkvaliteten har ført til en stram regulering på vandområdet – og samtidig stiger forbruget af vand til både forbrug, produktion og befolkning på verdensplan.

Det sker samtidig med, at der i vandforsyningen ønskes ressourceeffektivitet og genanvendelse af vand, samt at der efterspørges god vandkvalitet fri for skadelige stoffer og mikroorganismer. Danmark har desuden stor viden om at genanvende og rense vand, som udgør et stort potentiale.

I CLEAN Miljøteknologi arbejder vi på at skabe en vandklynge med et tæt netværk, der muliggør at SMV’er kan levere vandteknologi til de store offentlige kunder; vandselskaber, vandværker, renseanlæg, og regioner (hospitaler og afværgepumpninger).

Der er samtidig fokus på, at virksomhederne er i stand til at levere til industrien, der i højere grad forventer samlede systemløsninger.

Det samme fokus på systemløsninger går igen i efterspørgslen fra udviklingslandene. Ambitionen er at sikre, at den viden, som findes i Danmark, deles og formidles til teknologileverandører, vandforsyninger og vandforbrugende industrier. Desuden er det ambitionen, at der i samarbejdet mellem virksomheder, slutbrugere, universiteter og videninstitutioner skabes nye samarbejdsmuligheder og innovationer, som kan understøtte den videre udvikling af den danske vandsektor.

Eksempler på projekter

 • VIS (Europas grønne region – innovative løsninger på vandområdet)

  VIS (Vand, Innovation, SMV’er) har fokus på at danne broer mellem forskningsmiljøer på DTU og virksomheder. Dette gøres ved at SMV’er i Region Hovedstaden bliver screenet gennem interviews med CLEAN, hvor virksomhedens udviklingsbehov afdækkes. Dernæst matcher DTU Water virksomhedens innovationsbehov med en forsker, der har kompetencer inden for det ønskede udviklingsområde. På den måde kan SMV’erne blive parret med netop de kompetencer, der ønskes på en hurtig og effektiv måde.

  Projektets overordnede formål er at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Hovedstaden ved at understøtte udviklingen af nye innovative løsninger inden for vandområdet.

  • Bevillingsgiver: Region Hovedstaden
  • Partnere: DTU, Scion DTU, Region Hovedstaden og CLEAN
 • Konsolidering af innovationsklynge for vandteknologi

  Projektet har til formål at skabe én konsolideret Innovationsklynge for Vandteknologi. Konsolideringen indbefatter udvikling af nye innovationsindsatser, som løfter den samlede klynges evne til at skabe nye innovative SMV’er.

  • Bevillingsgiver: ERST
  • Partnere: Konsolideringen omfatter en fusion mellem klyngerne CLEAN og Danish Water Forum samt klyngeinitiativerne CALL Copenhagen, Vand i Byer, KLIKOVAND, INUNDO, Inno-MT og Sammen om klimatilpasning