Videnbroprojekter

Videnbro

Ansøg om videnbroprojekt, hvor videninstitutioner arbejder sammen med virksomheder om at løfte innovations- og teknologiudviklingen.

HiddenDyke

HiddenDyke undersøger muligheden for nye digeløsninger til kyst- og bysikring, som er billigere og nemmere at udrulle samt er oppustelig.

Structual Health

Projektets formål er at bane vejen for trådløs monitorering af bygningers helbred for at forlænge levetiden og mindske ressourceforbruget.

MurstenRenser

MurstensRenser er et forprojekt til udvikling af et mekanisk maskinkoncept til rensning af mursten.

Genanvendelse af plast-alu-kompositter

Genanvendelse af alu-plast-kompositmaterialer er en større udfordring som undersøges i dette projekt.

Sortering og genanvendelse af tekstilaffald

Der mangler gode og bæredygtige metoder at genanvende tekstilrester så vi kan nedbringe CO2-udledningen. Det kigger dette projekt ind i.