Videnbroprojekter

HiddenDyke

HiddenDyke undersøger muligheden for nye digeløsninger til kyst- og bysikring, som er billigere og nemmere at udrulle samt er oppustelig.

Structual Health

Projektets formål er at bane vejen for trådløs monitorering af bygningers helbred for at forlænge levetiden og mindske ressourceforbruget.

MurstenRenser

MurstensRenser er et forprojekt til udvikling af et mekanisk maskinkoncept til rensning af mursten.

Cirkulær Praksis – CO2-vurdedring af ressource-symbioser

THE UPCYCL vil sammen med partnergruppen undersøge, hvilke metoder, der kan sikre verificeret grønne regnskaber i industri-symbioser.

Videnbro

Løfter innovations- og teknologiudviklingen mellem virksomheder og viden.

Datastyret elektrokoagulering til H2S bekæmpelse

Formålet er at bekæmpe svovlbrinte i kloakken gennem datastyret elektrokoagulering og dermed forlænge levetiden af rør.

Genanvendelse af plast-alu-kompositter

Genanvendelse af alu-plast-kompositmaterialer er en større udfordring som undersøges i dette projekt.

Sortering og genanvendelse af tekstilaffald

Der mangler gode og bæredygtige metoder at genanvende tekstilrester så vi kan nedbringe CO2-udledningen. Det kigger dette projekt ind i.

Innovativ imprægneringsteknologi

I dette projekt undersøges den brandhæmmende effekt af Full Wood teknologien så træ bedre kan bruges i byggerier.